SEEST GARAGE BRYG

Bryggeriet med plads til en lille bøvs

 

 

 

FORSIDE

SEEST GARAGE BRYG

BRYGMESTERENS HJØRNE

RAKET PILSNER

Her ses og beskrives enkelte dele af fremstillingsprocessen

Formaling af malt.

Formalingsgraden er vigtig for det færdige resultat. F.eks. af hensyn til udbyttet af maltsukker ved mæskningen           

  

Formalingsprocessen overvåges nøje af Brygmesteren selv   

Den formalede malt falder fra selve maltmøllen ned i en beholder          

Mæskning

Den formalede malt overføres til selve mæskekaret, hvor det opblødes i 45°C varmt vand. Indmæskning

 

Indmæskning

Ved en temperatur på 35-40°C opblødes malten og første del af den enzymatiske nedbrydning af malten igangsættes

Mæskning

Gradvist øges temperaturen temperaturen i mæskekaret.  Forskellige enzymer - phytaser, proteaser, amylaser m.m. har hver deres optimale temperatur-område. I de sidste faser omdannes maltens stivelse til maltsukker                               

Temperaturforløbet ved mæskningen overvåges af en computer. Selve temperaturforløbet og opvarmningsmetoden er bestemmende for den færdige pilsners smag, skumdannelse osv. Efter at mæskningen er gennemført sies selve væsken - kaldet urten - fra den ikke opløste del af malten. Spargling. Urten koges nu med humle og køles ned til ca. 10°C 

Stormgæring

Gær tilsættes den nedkølede urt og den  påbegynder nu sit arbejde. Efter "stormgæringen" kommes urt og gær over i selve gæringstankene.

Gæringsforløbet følges nøje. Gærens omdannelse af maltsukker til alkohol og kulsyre følges nøje.

Lagring

Efter en gæringsperiode på ca. 3 uger overføres "grønøllen" til fustager. Der tilsættes kulsyre - karbonering - og fustagerne anbringes i lagerrummet v. ca. 10°C

Efter en lagringstid på ca. 1,5 måneder kan den færdige pilsner transporteres ud til tørstige kunder. Tranporten gennemføres af bryggeriets transportafdeling, der råder over en rimelig stor transportflåde

Eller tappes på flasker på bryggeriets automatiske modtryksflaskefylder

Enkelte flasker pakkes i specialudviklede ølkasser. Anvendes kun i særlige situationer

Specielle ølkasser - kaldet madpakker - leveres på bryggeriet egen cykel